REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Firma TWOJEST Fabian Labuda z siedzibą ul. Ziemska 59, 84-241 Gościcino, NIP: 5882443511, REGON: 386243255, która jest zarejestrowana w rejestrze Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki prowadzi sklep pod adresem internetowym twojest.pl.

2. Niniejsze warunki handlowe regulują kupno i sprzedaż towarów pomiędzy Firmą TWOJEST Fabian Labuda jako sprzedającym, a klientem jako kupującym przez Internet.

3. Kupujący składając zamówienie potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i warunkami dostawy. Stosunek pomiędzy kupującym a sprzedającym podlega określonym warunkom, które są jednocześnie wiążące dla obu stron.

4. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej, na której klient może przeczytać aktualną wersję.

5. Dane kontaktowe:

TWOJEST Fabian Labuda
ul. Ziemska 59
84-241 Gościcino
e-mail: bok@twojest.pl
tel: +48 503 321 678

6. Definicje
Sprzedawca - TWOJEST Fabian Labuda, ul. Ziemska 59, 84-241 Gościcino;
Sklep - sklep internetowy pod adresem Twojest.pl, za pośrednictwem którego kupujący może złożyć zamówienie;
Klient/Kupujący - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u sprzedawcy zakupu towaru w sklepie internetowym;
Towar/Produkt - rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy;
Konto użytkownika - konto zawierające informacje o Kliencie w sklepie;
Formularzu zamówienia - panel umożliwiający złożenie zamówienia;
Umowy kupna/Zamówienie - produkty i dostawa będące przedmiotem umowy;
Koszyk - lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego;
Dostawa - usługa przewozowa z określonym przewoźnikiem i kosztem.

II. ZASADY ZAMAWIANIA TOWARÓW

1. Sprzedawca przyjmuje zamówienia składane za pośrednictwem strony internetowej i poczty elektronicznej w sposób ciągły 24 godziny na dobę. Obsługa sklepu jest dostępna poprzez e-mail i komunikator nieprzerwanie (24/7), natomiast telefonicznie w każdy dzień od 10:00 do 19:00 czasu środkowoeuropejskiego. Złożone zamówienia w sklepie są przyjmowane do realizacji natychmiast.

2. Sprzedawca zawiera umowę lub odpowiednio umowy z kupującym na podstawie zamówienia Kupującego:
a) na stronie sklepu (p. I, 1.)
b) za pośrednictwem adresu e-mail (p. I, 5.)
c) telefonicznie (p. I, 5.)

3. Towar z dostępnej oferty w sklepie wybrany przez klienta staje się przedmiotem umowy. Kupujący może złożyć zamówienie nawet bez rejestracji własnego konta użytkownika. Rozmiary, kolory i inne specyfikacje towarów podane na stronie internetowej sprzedawcy, w katalogach, broszurach i innych mediach pochodzą z danych dostarczonych przez producentów i dostawców. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczać towar w idealnym stanie oraz zgodny ze specyfikacjami i cechami charakterystycznymi dla danego rodzaju towaru, gdzie podlega przewidzianej przez prawo odpowiedzialności przedsiębiorcy za zgodność świadczenia z umową.

4. Warunkiem pomyślnego złożenia zamówienia online jest wypełnienie wszystkich danych wymaganych w formularzu zamówienia. Zamówienie staje się jednocześnie projektem umowy kupna. Po wysłaniu zamówienia, kupujący otrzyma automatyczne powiadomienie e-mailem o otrzymaniu zamówienia w systemie elektronicznym sprzedawcy. Potwierdzenie zamówienia zawiera informacje o nazwie i specyfikacji towaru, którego sprzedaż jest przedmiotem umowy kupna, informację o cenie towaru, nazwę i dane o miejscu, do którego towar ma być wysłany oraz szczegóły cenie, warunkach, sposób dostawy, dane i odpowiednio inne niezbędne dane. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące zamówienia można przesłać na adres e-mail sprzedawcy, a sprzedawca zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z kupującym w celu ustalenia zamówienia również telefonicznie. Potwierdzenie zamówienia zawiera informację, że sprzedawca otrzymał zamówienie, nie jest to jednak akceptacja propozycji zawarcia umowy kupna.

5. Sprzedawca prześle następnie na adres e-mail kupującego informację czy zamówienie kupującego zostało przyjęte.

6. Umowa kupna zostaje zawarta z chwilą doręczenia kupującemu przyjęcia zamówienia w formie elektronicznej lub pisemnej.

7. W szczególnych przypadkach głównie tych o wyższej kwocie poza wstępnym automatycznym potwierdzeniem zamówienia drogą mailową sprzedawca zastrzega sobie prawo do ponownego potwierdzenia zamówienia telefonicznie oraz do wezwania kupującego do wpłaty zadatku z góry. Jeżeli w czasie zamawiania towaru nastąpiła istotna zmiana dostarczonego towaru ze strony dostawcy, sprzedawca nie jest w stanie dostarczyć towaru kupującemu w uzgodnionym terminie lub w uzgodnionej cenie zakupu sprzedający jest zobowiązany zaoferować kupującemu możliwość anulowania zamówienia.

8. W przypadku, gdy kupujący zamawia towar telefonicznie, podaje Sprzedającemu wszystkie dane niezbędne do realizacji zamówienia. Po wynegocjowaniu przedmiotu i warunków zakupu sprzedawca prześle podsumowanie zamówienia na e-mail kupującego. Ta wiadomość jest potwierdzeniem zawarcia umowy. Koszt komunikacji przy zamówieniu telefonicznym ponosi kupujący zgodnie z taryfą swojego operatora telefonicznego.

9. Zdjęcia, graficzna prezentacja oferowanych towarów, loga firmowe lub produkty służą wyłącznie do prezentacji sklepu. Są chronione prawem autorskim i kupujący nie jest upoważniony do dalszego manipulowania tymi elementami. Wszystkie umieszczone na stronie sklepu nazwy i znaki towarowe produktów zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych i są własnością tychże producentów.

10. Wizualne wyświetlanie odcieni kolorów zależy od jakości używanego monitora lub innego urządzenia wyświetlającego.

III. SPOSOBY DOSTAWY I PŁATNOŚCI

1. Towar dostarczany jest za pośrednictwem usługi:
Przesyłka elektroniczna (Poczta e-mail).
Szacowany czas realizacji wysyłki jest podany na stronie produktu.

2. Dostawa towarów będzie uzależniona od dostępności produktów i możliwości operacyjnych sprzedawcy jednak jak najszybciej. Minimalny czas wysyłki to 5 minut, maksymalny 24 godziny.

3. W przypadku wyprzedania części towarów do czasu realizacji zamówienia klient zostanie z wyprzedzeniem powiadomiony e-mailem lub telefonicznie o zmianie czasu dostawy. W takim przypadku klient ma prawo anulować zamówienie lub je zmodyfikować.

4. W przypadku płatności za pośrednictwem

a) Płatności elektroniczne
b) Płatność kartą płatniczą 
(Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro)
c) Płatność BLIK
d) Płatność przelewem
sprzedawca realizuje wysyłkę towaru od momentu zaksięgowania kwoty na koncie bankowym sprzedawcy.

5. Sprzedawca archiwizuje dane o zawartych umowach. Kupujący ma prawo zażądać od sprzedawcy dostępu do tych danych oraz ich usunięcia za pośrednictwem poczty elektronicznej. Sprzedawca ma obowiązek spełnienia wytycznych w terminie 7 dni od daty otrzymania takowej informacji.

IV. OBSŁUGA PŁATNOŚCI

1. Ceny podane w naszym sklepie internetowym są w PLN i zawierają wszystkie powiązane podatki i obowiązują w momencie zamawiania towaru (są cenami brutto) zgodnie z art. 113 ust. 1 o VAT. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do błędów drukarskich i zmian cen w przypadku znacznego wzrostu inflacji lub znacznych zmian warunków dostaw od naszych producentów i innych dostawców towarów. Klient ma prawo odstąpić od umowy w przypadku zmiany ceny.

2. Koszt przesyłki nie jest wliczony w cenę towaru.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów, ogłaszania i anulowania rabatów lub zmiany tych ofert, przy czym zmiany te nie wpływają na uprawnienia kupującego wynikające ze złożonego zamówienia lub zawartej umowy.

4. Umowa kupna jest zawierana pod warunkiem, jeśli kupujący zapłaci uzgodnioną cenę kupna w ciągu 3 dni od wprowadzenia danych, po tym czasie umowa zostanie anulowana.

5. Faktura służy jako dowód zakupu. Oryginał faktury jest wysyłany w formie elektronicznej (plik PDF) na e-mail klienta po wysyłce zamówionego produktu. Faktura służy również jako dowód dostawy i karta gwarancyjna.

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia propozycji kupującego zawarcia umowy w przypadku, gdy kupujący podał nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd dane osobowe. W takim przypadku sprzedawca niezwłocznie powiadomi kupującego w celu ustalenia dalszych kroków dotyczących zamówienia. Każde zamówienie traktujemy indywidualnie, aby usatysfakcjonować klienta.

2. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni roboczych od dnia odebrania przesyłki oraz pozostałych 14 dni od odstąpienia od umowy odesłania towaru do sprzedawcy. W tym terminie kupujący ma prawo rozpakować i przetestować towar w podobny sposób, jak przy zakupie towaru w klasycznym sklepie w celu sprawdzenia charakteru, cech i funkcjonalności towaru.

3. Prawo odstąpienia od umowy może dochodzić kupujący w formie papierowej lub wysyłając wiadomość e-mail na adres wskazany w p. I, 5. wraz z dołączeniem dokumentów umożliwiających identyfikację zakupionego towaru. Termin do odstąpienia od umowy zostaje zachowany, jeżeli kupujący wyśle informację o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. Kupujący, który odstąpi od umowy, jest zobowiązany do pokrycia niezbędnych kosztów związanych ze zwrotem towaru, jeżeli zwraca towar bez uszkodzeń lub wad. Kupujący ponosi koszty przesyłki oraz ryzyko uszkodzenia podczas transportu powrotnego do sprzedawcy. W przypadku odstąpienia od umowy otrzymany od klienta zwrot płatności następuje w terminie 14 dni - od dnia, w którym sprzedawca poinformowany o decyzji kupującego o odstąpieniu od umowy przy użyciu takich samych sposobów płatności jakich użył kupujący przy pierwotnej transakcji. Zwrot pieniędzy przesyłany jest na wskazany numer rachunku bankowego Kupującego.

5. Kupujący jest zobowiązany udostępnić przedsiębiorcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Przedsiębiorca odbiera od klienta towar na swój koszt.

6. W przypadku odstąpienia od umowy kupna i zwrotu towaru, do którego został wysłany gratisowy prezent obowiązkiem kupującego jest odesłanie towaru wraz z prezentem. Jeśli kupujący zatrzyma prezent, sprzedawca wystawi fakturę za prezent zgodnie z obowiązującą ceną w sklepie. Wartość prezentu zostanie odjęta od wartości zwróconej ceny zakupu.

7. Zwracany towar musi spełniać następujące warunki:
a) Towar należy dokładnie zapakować, aby uniknąć uszkodzeń.
b) Towar nie może być używany, nie może nosić śladów użytkowania.
c) Towar musi być kompletny (w stanie jakim został dostarczony).
d) Towar należy odesłać wraz z kopią dokumentami zakupu.
e) Nie wysyłaj towaru za pobraniem. W przypadku wysłania towaru za pobraniem nie zostanie on odebrany.
f) W przypadku odbioru osobistego towaru konieczne jest uzgodnienie terminu dostawy.
g) Zwracając towar sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie towaru w trakcie wysyłki do nas - obowiązkiem klienta jest takie zapakowanie towaru, aby towar nie został uszkodzony.
h) Jeżeli kupujący dokona jakichkolwiek zmian w towarze (grawerowanie, skrócenie lub inne zmiany), sprzedawca nie jest zobowiązany do odebrania zmienionego towaru, a tym samym kupujący traci prawo do wymiany.

8. Obowiązki przedsiębiorcy w przypadku odstąpienia od umowy
a) Przedsiębiorca zwróci wszystkie otrzymane od konsumenta płatności, w tym w stosownych przypadkach koszty dostawy, niezwłocznie, za każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji konsumenta o odstąpieniu od umowy. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez konsumenta przy pierwotnej transakcji, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i pod warunkiem, że konsument nie poniesie żadnych opłat w wyniku takiego zwrotu.
b) Przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów, jeżeli konsument wyraźnie wybrał inny sposób dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez przedsiębiorcę.
c) O ile przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze towar w ramach umów sprzedaży, może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru z powrotem lub do dostarczenia przez konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Obowiązki konsumenta w przypadku odstąpienia od umowy
a) O ile przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze towar, konsument odsyła towar lub przekazuje go przedsiębiorcy lub osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym poinformował o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
b) Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towarów, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub przedsiębiorca nie poinformował konsumenta, że konsument musi je ponieść.
c) W przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, w przypadku których towary zostały dostarczone do domu konsumenta w chwili zawarcia umowy przedsiębiorca odbiera na własny koszt towary, jeżeli ze względu na swój charakter towary te nie mogą zostać normalnie zwrócone pocztą.
d) Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z obchodzenia się z nim w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Konsument w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za zmniejszenie wartości towaru, jeżeli przedsiębiorca nie poinformował go o prawie odstąpienia od umowy.
e) Klient ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność i integralność danych bankowych niezbędnych do zwrotu pieniędzy. W przypadku przesłania błędnych danych bankowych sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy spowodowane przesłaniem błędnych danych.

10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy kupna, gdzie:
a) przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według preferencji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb,
b) przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w opakowaniu jakiego nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli zostało otwarte po dostarczeniu,
c) przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
d) Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
e) cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym sprzedawca nie sprawuje kontroli,
f) przedmiotem świadczenia są rzeczy, które ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
g) przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe i cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, gdzie wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi sprzedawca nie ma kontroli,
h) przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
i) ma miejsce dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
j) ma miejsce dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VI. ROSZCZENIA I GWARANCJA

1. Gwarancja na towary zakupione przez kupującego od sprzedawcy w formie elektronicznej na stronie internetowej sklepu internetowego wynosi 24 miesiące zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku, gdy producent zapewnia dłuższą lub krótszą gwarancję niż gwarancja ustawowa, obowiązuje taka gwarancja.

2. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu otrzymania towaru przez kupującego.

3. Sprzedawca jest zobowiązany do zarejestrowania reklamacji oraz może odrzucić reklamację w szczególnych przypadkach.

4. W przypadku wady dającej się naprawić kupujący ma prawo do bezpłatnej, terminowej i prawidłowej naprawy. Sprzedawca bezzwłocznie decyduje jak dokonać napraw. Kupujący może zamiast naprawy zażądać wymiany towaru. W przypadku nienaprawialnej wady uniemożliwiającej właściwe wykorzystanie rzeczy do określonego celu, kupujący ma prawo do wymiany rzeczy lub odstąpienia od umowy (zwrot kosztów).

5. Gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych nieprawidłowym i nierozważnym użytkowaniem towaru, w tym przypadkowym użytkowaniem towaru.

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady:
a) jeżeli kupujący nie skorzystał z prawa związanego z odpowiedzialnością sprzedawcy za wadę towaru do końca okresu gwarancji,
b) jeżeli wada jest uszkodzeniem mechanicznym spowodowanym przez kupującego,
c) jeżeli wada jest spowodowana użytkowaniem towaru w warunkach, które swoim natężeniem, wilgotnością, oddziaływaniem chemicznym i mechanicznym nie odpowiadają środowisku naturalnemu towaru,
d) jeżeli wada jest spowodowana nieprofesjonalnym traktowaniem, obsługą lub zaniedbaniem,
e) jeżeli wada jest spowodowana uszkodzeniem towaru w wyniku nadmiernego obciążenia lub użytkowania niezgodnego z warunkami wskazanymi w dokumentacji lub ogólnymi zasadami powszechnego używania towaru,
f) jeżeli wada została spowodowana nieodwracalnymi i / lub nieprzewidzianymi zdarzeniami,
g) jeżeli wada jest spowodowana przypadkowym zniszczeniem i przypadkowym zepsuciem,
h) jeśli wada została spowodowana przez nieprofesjonalną ingerencję.

7. Sprzedający zobowiązany jest do przekazania kupującemu pisemnego dokumentu o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, nie później niż 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Sprzedawca powiadomi kupującego telefonicznie lub mailowo o wyniku procedury reklamacyjnej niezwłocznie po zakończeniu procedury reklamacyjnej, a na koniec otrzyma wraz z towarem odpowiednio drogą mailową dokument o zakończonej reklamacji.

8. O reklamacji można poinformować sprzedawcę poprzez e-mail, telefon lub listownie na dane wskazane w p. I, 5.

9. Proces reklamacyjny dotyczący towaru, który może zostać dostarczony do sprzedawcy, rozpoczyna się w dniu, w którym łącznie zostaną spełnione następujące warunki:
1. zawiadomienie o zgłoszeniu reklamacji zostało dostarczone do sprzedawcy
2. dołączono szczegółowy opis wady zawierający zdjęcia jeśli dotyczy
3. kupujący współpracuje z sprzedawcą w celu identyfikacji wady
4. reklamowany towar zostanie przekazany sprzedającemu od kupującego

10. Sprzedawca zobowiązany jest do przyjęcia reklamacji i zakończenia procesu reklamacyjnego w jeden z następujących sposobów:
1. wysłanie naprawionego towaru,
2. wymiana towaru,
3. zwrot pieniędzy,
4. obniżenia ceny gdy:
a) sprzedawca odmówi doprowadzenia towaru do zgodności z umową;
b) sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową;
c) brak zgodności towaru z umową występuje nadal, pomimo że przedsiębiorca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową lub będzie na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny
5. odstąpienia od umowy,
6. oferowanie odpowiedniego rabatu od ceny towaru,
7. poprzez podanie przyczyn odrzucenia reklamacji (jeżeli reklamacja nie zostanie rozstrzygnięta pozytywnie, towar zostanie odesłany kupującemu wraz z podaniem przyczyny odrzucenia reklamacji),
8. Kupujący nie otrzymawszy treści cyfrowej może wezwać sprzedawcę do dostarczenia tej treści, jeśli sprzedawca nie dostarczy treści cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym wyraźnie uzgodnionym terminie klient może odstąpić od umowy,
9. Odstąpienie od umowy kupna treści cyfrowych jest egzekwowane natychmiast gdy:
a) Sprzedawca oświadczy lub okoliczności wyraźnie wskazują, że nie mogą zostać dostarczone;
b) nie zostało zachowane maksymalne 24 godz. na dostawę (nie ma zastosowania w przypadku niedbałości Kupującego).

11. Reklamując uszkodzony towar, sprzedawca postępuje w następujący sposób:
1. W przypadku możliwego do naprawienia błędu: odsprzedaje towar lub wymienia go na towary tego samego rodzaju.
2. W przypadku niemożliwego do naprawienia błędu: wymienia towar na inny rodzaj w tej samej lub podobnej cenie.
3. W przypadku nieodwracalnego błędu, nadmiernych kosztów sprzedawcy, jeśli kupujący nie będzie mógł wybrać innego towaru, sprzedawca zwróci pieniądze.

12. W przypadku reklamacji uszkodzonego towaru, kupujący nie płaci opłaty pocztowej za ponowne wysłanie reklamowanego towaru.

13. Proces reklamacji nie może trwać dłużej niż 30 dni od daty fizycznego odbioru reklamowanego towaru. Rozpatrujemy reklamację w ciągu 30 dni. Sprzedawca rozpatruje reklamację w sposób zadowalający klienta w kolejności wpływania reklamacji, w jak najkrótszym czasie.

14. Jeżeli wartość uszkodzonego towaru nie przekracza wysokości zapłaconej opłaty pocztowej, wystarczy przesłać e-mailem zdjęcie uszkodzonego towaru, przy czym wymagane jest zrobienie zdjęcia, aby uszkodzenie było widoczne i wyraźne. Zdjęcie prześlij na nasz adres e-mail z p. I, 5. wraz z numerem zamówienia i powodem reklamacji.

15. Rękojmia liczona od daty zakupu dostępna dla konsumentów i przedsiębiorców wynosi 24 miesiące z wyjątkiem towaru posiadającego termin ważności upływa ostatniego dnia.

VII. WYMIANA TOWARÓW

1. Kupujący ma prawo do wymiany towaru na inny rodzaj, kolor lub rozmiar w ciągu 14 dni od otrzymania towaru.

2. Zwracany towar musi spełniać warunki określone w naszym Regulaminie.

3. O wymianie towaru sprzedawca może zostać poinformowany zgodnie z naszym Regulaminem.

4. W przypadku wymiany towaru rozpoczyna się nowy okres gwarancji.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Dokumentacja zawierana poprzez sklep internetowy sporządzana jest w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn t.j. zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw.

3. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane według powszechnie obowiązujących przepisów prawnych w Rzeczypospolitej Polskiej w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem ODR – Internetowe rozstrzyganie sporów Unii Europejskiej dostępne pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Formularz odstąpienia od umowy